Zabezpieczenie serwerowni, czyli co należy wiedzieć o odzieży roboczej i ochronnej

2018-12-05

Odzież robocza i ochronna to jeden z aspektów, jeżeli chodzi o zabezpieczenie serwerowni!


Odzież noszona przez pracowników dzieli się na odzież roboczą i ochronną. Przy okazji tego podziału warto podkreślić, że odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji zgodnej z wymaganiami normy dotyczącej danego zagrożenia. Koniecznością jest więc specjalne oznakowanie CE tego typu odzieży traktowanej jako rodzaj środka ochrony indywidualnej. Umieszcza się na niej także piktogram informujący o przeznaczeniu oraz poziomie ochrony, jeżeli analizujemy zabezpieczenie serwerowni http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html.


Odzież, której używa pracownik przedstawiając zabezpieczenie serowni to ostatnia ochrona przed wszelkimi zagrożeniami w środowisku pracy, dlatego jej odpowiedni dobór jest tak istotny. Natomiast odzież robocza to odzież, którą pracownik nosi tylko do wykonywania prac, przy których występuje intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia lub czynniki w procesie pracy powodują przyśpieszone niszczenie odzieży. Stosuje się również, gdy wymaga się specjalnej czystości wytworzonego produktu. 


Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą ilością zagrożeń związanych z wystąpieniem niebezpiecznych i/lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym akcesoria i dodatki do tego celu.


Zgodnie z analizami specjalistów odzież robocza jest odzieżą zabezpieczającą bądź zastępującą odzież własną pracownika, która spełnia funkcję chroniącą tylko przed wszelkimi zabrudzeniem się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia pracownika, czy przyspieszonym niszczeniem odzieży osobistej. Do odzieży tej zaliczana jest w szczególności odzież zawodowa – branżowa. To właśnie ona jest charakterystyczna dla poszczególnych branż. Odzież robocza to termin, które swoim zakresem dotyczy bardzo obszernego asortymentu. Przedstawiając zabezpieczenie serwerowni nie zapominajmy, iż liczne przepisy nie definiują pojęcia ubioru służbowego ani też pojęcia umundurowania, można jednak w oparciu o istniejące w praktyce interpretacje stwierdzić, iż ubiorem będzie taki ubiór, którego noszenie przy świadczeniu pracy jest obowiązkiem pracownika. Ubiór służbowy powinien charakteryzować się jakimś stopniem wyróżnienia, powodującym, że niemożliwe czy też niecelowe byłoby używanie go na potrzeby prywatne pracownika, a to oznacza, że winien być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem obowiązków powierzonych w ramach stosunku pracy. Ważne, aby pracodawca dostosował je do rodzaju wykonywanej przez pracowników pracy, warunków panujących na danym stanowisku, a także aby odzież ta nie naruszała godności lub innych dóbr osobistych pracowników.


Odzież robocza to pojęcie, które swoim zakresem obejmuje bardzo szeroki asortyment. Zaliczono do niej ubranie robocze typu szwedzkiego, stanowiące komplet złożony z bluzy i spodni ogrodniczek, a także bezrękawniki, kamizelki, peleryny, koszule, różnego rodzaju koszulki, fartuchy, kombinezony, płaszcze, kurtki, spodnie oraz dodatki, sprawa wygląda podobnie jeżeli chodzi o zabezpieczenie serwerowni. W zależności od pory roku, a także od temperatury panującej w miejscu, w którym odbywają się czynności zawodowe, pracodawca powinien zadbać o wybór odpowiedniej wersji odzieży: ocieplanej bądź nieocieplanej. Odzież robocza to odzież zabezpieczająca lub zastępująca odzież własną pracownika chroniąca tylko przed zabrudzeniem się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, przyspieszonym niszczeniem odzieży osobistej oraz stosowana, gdy wymagana jest specjalna czystość wytwarzanego produktu. Do odzieży roboczej zaliczana jest również odzież zawodową- branżową charakterystyczną dla konkretnych branż, na przykład odzież dla gastronomii, służby zdrowia oraz hotelarstwa. Ponadto do odzieży roboczej można zaliczyć odzież krótkiego użytkowania.


Natomiast termin odzieży ochronnej w aspekcie zabezpieczenia serwerowni odznacza się tym, że to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Odzież ochronną należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne czy biologiczne. Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty gwarantujące, że odzież spełnia minimalne wymagania określone w odpowiedniej normie. Miejmy na uwadze badając zabezpieczenie serwerowni, że to odzież ochronna to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Odzież ochronną należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne oraz biologiczne.