Funkcja ojca a ćwiczenia integracji sensorycznej

2018-12-04

Ćwiczenia integracji sensorycznej to istotne zajęcia w życiu każdego ojca. 


W rodzinie zachodzą najważniejsze w życiu człowieka relacje międzyludzkie, czyli małżeńskie, rodzicielskie, związane z procesem wychowania dziecka w rodzinie. Nieco odmienne role, aczkolwiek tak samo ważne w tym procesie, mają do spełnienia zarówno matka jak i ojciec. Dokonujące się przemiany we współczesnym świecie, związane z procesami rodzinnej transformacji systemowej oraz globalizacji, dotyczą takich rodziny i stawiają przed nią nieznane dotychczas zadania - zalicza się do nich między innymi ćwiczenia integracji sensorycznej http://www.trampolina-dzieci.pl/stymulujemy-dzieciece-zmysly/.


W nowej sytuacji ekonomicznej, społecznej, kulturowej kraju, polska rodzina zyskała więcej szans, by móc zaspokajać potrzeby związane z budowaniem rodzinnej wspólnoty, otwartej na świat zewnętrzny. Często też w swym egzystowaniu napotyka ona na różne problemy. Pogarszające się warunki materialne rodziny, dezorganizacja strukturalna, często dezintegracja w sferze więzi emocjonalnych, zjawiska patologii występują w rodzinach skłaniają badaczy do poznania i określenia miejsca ojca we współczesnej rodzinie i w procesie wychowania dziecka. Warto także zauważyć występujące w coraz większym stopniu trudności natury wychowawczej związane z dzieckiem, takie jak: problemy uzależniania od alkoholu, środków odurzających, agresja wśród dzieci, wczesne wchodzenie przez nic w konflikty z prawem oraz uzależnienie od nowych elektronicznych mediów i treści, które z nich płyną, a do odbioru których dziecko nic jest przygotowane. Do tego w niektórych przypadkach dochodzą ćwiczenia integracji sensorycznej.

 

Też, dlatego tak ważna wydaje się współcześnie rola obojga rodziców w procesie wychowania dziecka, w trakcie którego istotną jest wzajemne wsparcie małżonków.


Ojciec to przewodnik i doradca dziecka, to ktoś na kim można polegać, kto niby pryzmat pokazuje dzieciom prawdziwy obraz świata, zawsze obecny, zawsze przebaczający i godny zaufania. Takie ujęcie zwraca uwagę na pełnienie przez ojca w rodzinie określonych funkcji związanych z opieką, ale także akcentuje potrzeba istnienia głębokiej więzi po między ojcem a dzieckiem w rodzinie od samego momentu narodzin dziecka. Być ojcem to od początku umieszczać dziecko w kontekście społecznym, być ojcem to umożliwić dziecku określenie swojej płci i roli w życiu. Powinien również decydować się na ćwiczenia integracji sensorycznej.


Może stawiać wymagania, podprowadzać pod zadania coraz trudniejsze, ale jednocześnie umożliwiać ich realizację przez stała życzliwą bliskość. Ta bliskość ojca daje odwagę do podejmowania prób coraz trudniejszych, do odejść coraz dalszych, aż wreszcie opuści człowiek ojca i matkę.